Hlavnou činnosťou spoločnosti beris, s.r.o. je veľkoobchodný predaj širokého sortimentu osobných ochranných pracovných pomôcok rôznych značiek.

Filozofia obchodnej činnosti našej spoločnosti je založená na individuálnom prístupe k zákazníkovi so zreteľom na jeho špecifiká, ktoré vyhodnocujeme priamo u zákazníka posúdením pracovného prostredia. Pri tvorbe našej tovarovej ponuky úzko spolupracujeme s obchodnými partnermi nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Produkty zohľadňujú požiadavky na ochranu zdravia pri práci, zabezpečujú maximálnu funkčnosť a pohodlie pre užívateľa, majú moderný vzhľad, vysokú kvalitu, primeranú cenu a sú certifikované podľa platných noriem.

Dovoľte nám, prosím, aj Vy dokázať Vám pravdivosť uvedených slov.

S úctou kolektív spoločnosti beris, s.r.o..